[Video Webinar] Mission แบบไหนต้องใช้ Wi-Fi 6? โดย Huawei

[ad_1]


huawei logo 2 - [Video Webinar] Mission แบบไหนต้องใช้ Wi-Fi 6? โดย Huawei

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย Huawei Webinar เรื่อง “Mission แบบไหนต้องใช้ Wi-Fi 6?” พร้อมเจาะลึกถึงฟังก์ชันการทำงาน และนวัตกรรมที่มีอยู่ใน Huawei AirEngine รวมถึงการนำเทคโนโลยี Wi-Fi 6 ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับลักษณะงานขององค์กร ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

ผู้บรรยาย: คุณประยุทธ์ ตั้งสงบ IP CTO และคุณจักรี ทิพย์สุภา Network Product Manager จาก Huawei Enterprise Thailand

ภายใน Webinar นี้ท่านจะได้อัปเดตความก้าวหน้าของมาตรฐาน Wi-Fi 6 (802.11ax) มาตรฐานเครือข่ายไร้สายสำหรับองค์กรยุคใหม่ พร้อมเจาะลึกฟังก์ชันการทำงาน และคุณสมบัติเฉพาะที่มีอยู่ใน AirEngine โซลูชัน Wi-Fi 6 ระดับ Enterpiese-class อง Huawei รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับลักษณะงานและธุรกิจประเภทต่างๆ ขององค์กร

หัวข้อที่จะบรรยายประกอบด้วย

  • มีอะไรใหม่ใน Wi-Fi 6
  • ลักษณะงานแบบไหนที่ต้องใช้ Wi-Fi 6
  • Live Demo การใช้งาน Huawei AirEngine ในสถานการณ์ต่างๆ
  • ถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ Wi-Fi 6 โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Huawei

Check Alsofortinet webinar series 7 video 310x165 - [Video Webinar] Mission แบบไหนต้องใช้ Wi-Fi 6? โดย Huawei

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังบรรยาย Fortinet Webinar Series EP #7 เรื่อง “Fortinet’s Management and Analytics” ที่เพิ่งจัดไป หรือต้องการรับชมซ้ำอีกครั้ง สามารถดูบันทึกวิดีโอย้อนหลังได้ที่นี่ครับ


image014 310x165 - [Video Webinar] Mission แบบไหนต้องใช้ Wi-Fi 6? โดย Huawei

Snowflake ร่วมกับ Unscrambl และ Insight Data Services ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “Enabling Data-Driven Experiences for …[ad_2]

ดูเพิ่มเติม