ศิลปะบำบัด (art therapy)

ศิลปะบำบัด (art therapy)         การปลดปล่อย อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ตามความต้องการ สิทธิ เสรีภาพ ที่ต้องแสดงออก ผ่านกิจกรรมทางศิลปะ เชิงทัศนะศิลป์ การวาดภาพระบายสี ดนตรี การแสดง วรรณกรรม บทกวี เรื่องสั้น นิยาย เพื่อช่วยให้คนได้ค้นหาและเปิดรับกับสภาวะทางอารมณ์ของตัวเอง, การรับรู้ (self-awareness), ดูแลจัดการความเครียด, ดูแลความภูมิใจ ความมั่นใจของตนเอง (self-esteem) และทักษะทางสังคม         เดิมทีผมมีความสนใจในเรื่องสีน้ำอยู่แล้ว ในสภาวะช่วงโควิด-19 ระบาดนี้ เริ่มมีภาวะตึงเครียดในหลายๆด้าน เลยอยากหาอะไรที่จะดึงตัวเองออกจากจุดนั้น และเริ่มกลับมาสนใจศิลปะการเขียนภาพสีน้ำอย่างจริงจังอีกครั้ง โดยส่วนตัวผมเอง ณ ตอนนั้น ถ้าแค่วาด และเขียนเพียงอย่างเดียว ก็จะไม่ได้รับรู้ถึงขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น เลยต้องหาอะไรให้มันลึกให้มันอินไปกว่านั้น นิสสสนึง จึงเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำสีน้ำเอง pigment (เม็ดสี) หรือ รงควัตถุ มีอะไรบ้าง มาจากไหนบ้าง มีขั้นตอนอย่างไรถึงจะได้สีๆ หนึ่งมาให้เราได้ใช้ จนได้รวบรวมข้อมูลและลงมือทำ จึงได้พบว่านี่แหละแมร่งคือสิ่งหนึ่งที่ทำให้สงบ ฝีมือการวาดการเขียนภาพยังอ่อนหัดหนัก แค่อยากระบายอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด การรับรู้และการมีตัวตน

409284 300x169 - ศิลปะบำบัด (art therapy)409285 300x169 - ศิลปะบำบัด (art therapy)

ภาพจากสีน้ำทำเองภาพแรก A มนุษย์ – ไม่ใช่อ(ะ)มนุษย แต่มันหมายถึง A-All มนุษย์ทั้งหลายที่ยังมีกิเลส มีดีชั่ว มนุษย- มนุษย์ น. สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล สัตว์ที่มีจิตใจสูง คน. (ส.ป. มนุสฺส) ความหมายตาม ราชบัณฑิตยสถาน

409288 300x204 - ศิลปะบำบัด (art therapy)

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ศิลปะบำบัด (art therapy)
        https://th.rajanukul.go.th/_admin/file-download/5-4460-1448597095.pdf
        https://www.happyhomeclinic.com/alt02-arttherapy_artandscience.htm
        https://www.urbinner.com/post/what-is-art-therapy
        Jigsaw For Good Life
        https://www.youtube.com/playlist?list=PLhcVbGPLhM8Txc6qFBa16o5TRuk7j6-  jH&fbclid=IwAR2bAXkUMGXMeoNznAylSG0FpoEPB9Jd3v0OXPFCh9706UJa97oxAAKVkag